Đề xuất mở rộng phạm vi hỗ trợ bảo hiểm thất nghiệp

TTGĐ - Đây là một trong những nội dung của dự thảo Luật Việc làm (sửa đổi) do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang xây dựng là lấy ý kiến hoàn thiện trước khi trình Chính phủ.


Đánh giá về chính sách hiện hành, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho rằng, đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp hiện nay chưa bao phủ hết các đối tượng có quan hệ lao động và một số quy định về tham gia bảo hiểm thất nghiệp cần được sửa đổi, bổ sung.

Các chế độ bảo hiểm thất nghiệp hiện hành còn nặng về giải quyết trợ cấp thất nghiệp, chưa chú ý nhiều đến các chế độ mang tính chủ động, phòng ngừa, hạn chế thất nghiệp. Bên cạnh đó, quy định điều kiện hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề khá chặt chẽ; chế độ hỗ trợ học nghề chủ yếu giải quyết nhu cầu học, chưa chú trọng đào tạo, phát triển hoặc nâng cao trình độ kỹ năng nghề.

Theo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, trong lần sửa đổi Luật Việc làm lần này, chính sách bảo hiểm thất nghiệp sẽ được điều chỉnh, bổ sung theo hướng hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động duy trì việc làm, phát huy đầy đủ các chức năng của bảo hiểm thất nghiệp, bảo đảm bảo hiểm thất nghiệp thực sự là công cụ quản trị thị trường lao động.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội dự kiến mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Theo đó, sửa đổi, bổ sung quy định đối tượng người lao động bắt buộc tham gia bảo hiểm thất nghiệp gồm người lao động có giao kết hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động xác định, không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 1 tháng trở lên.

Dự thảo Luật Việc làm mới sửa đổi, bổ sung quy định về hỗ trợ học nghề từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp, theo đó sửa chế độ “hỗ trợ học nghề” thành “hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề”. Điều kiện hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động cũng được sửa đổi theo hướng bỏ nội dung “gặp khó khăn do suy giảm kinh tế” và quy định rõ người sử dụng lao động được hỗ trợ khi gặp khó khăn trong trường hợp thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế theo quy định của pháp luật lao động hoặc trong trường hợp thực hiện cam kết chuyển đổi năng lượng.

Dự thảo cũng bổ sung một số trường hợp không được hỗ trợ học nghề gồm: người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc/hợp đồng lao động, người lao động bị xử lý kỷ luật buộc thôi việc, người đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng.

Tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm thất nghiệp sẽ được sửa đổi bao gồm mức lương, các khoản phụ cấp; sửa đổi quy định về mức trần đóng bảo hiểm thất nghiệp phù hợp với chủ trương tại Nghị quyết số 27-NQ/TW và định hướng sửa đổi, bổ sung Luật Bảo hiểm xã hội.

Thiên  Long  
Bài viết đóng góp, xin gửi về email: tiepthigiadinhonlines@gmail.com

Tiếp Thị Gia Đình Online ©

Email: tiepthigiadinhonline@gmail.com
Ghi rõ nguồn Tiếp Thị Gia Đình Online khi phát hành lại những thông tin này!

Địa chỉ: Lầu 4 Tòa nhà VID1 - số 115 đường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
ĐT: 04.68014594 - Fax: 04.68014595