Hơn 25.500 tỷ đồng chi cải cách tiền lương, tinh giản biên chế năm 2021

TTGĐ - Đó là một trong những nội dung chi được Bộ Tài chính công bố tại Quyết định số 1927/QĐ-BTC ngày 03/12/2020 công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021.


Theo đó, dự toán tổng chi ngân sách nhà nước năm 2021 là 1.687.000 tỷ đồng, trong đó: chi đầu tư phát triển 477.300 tỷ đồng; chi trả nợ lãi 110.065 tỷ đồng; chi viện trợ 1.600 tỷ đồng; chi thường xuyên 1.036.730 tỷ đồng; chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 100 tỷ đồng.

Dự toán chi cải cách tiền lương, tinh giản biên chế là 25.505 tỷ đồng (trong đó, ngân sách trung ương là 2.000 tỷ đồng, ngân sách địa phương là 23.505 tỷ đồng); Dự phòng ngân sách nhà nước là 34.500 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, dự kiến tổng thu ngân sách nhà nước năm 2021 là 1.343.330 tỷ đồng, trong đó: thu nội địa 1.133.500 tỷ đồng; thu từ dầu thô 23.200 tỷ đồng; thu cân đối từ hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu 178.500 tỷ đồng; thu viện trợ 8.130 tỷ đồng.

Dự toán bội chi ngân sách nhà nước là 343.670 tỷ đồng, bằng 4% GPD đánh giá lại, trong đó: bội chi ngân sách trung ương 318.870 tỷ đồng; bội chi ngân sách địa phương 24.800 tỷ đồng. Chênh lệch giữa số bội chi của các địa phương có bội chi ngân sách địa phương và số bội thu của các địa phương có bội thu ngân sách địa phương.

Trước đó, tại Quyết định số 1950/QĐ-TTg ngày 28/11/2020, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan trung ương và địa phương tiếp tục thực hiện các quy định hiện hành để tạo nguồn cải cách tiền lương năm 2021 từ: một phần nguồn thu được để lại theo chế độ của các cơ quan, đơn vị; tiết kiệm 10% chi thường xuyên tăng thêm (trừ các khoản tiền lương, phụ cấp theo lương, các khoản có tính chất lương và các khoản chi cho con người theo chế độ); nguồn thực hiện cải cách tiền lương đến hết năm 2020 còn dư chuyển sang (nếu có); 70% nguồn tăng thu thực hiện của ngân sách địa phương so dự toán năm 2020; 50% nguồn tăng thu dự toán năm 2021 của ngân sách địa phương so dự toán năm 2020 để tạo nguồn cải cách tiền lương trong năm 2021 và tích lũy cho giai đoạn 2021-2025.

Thiên Long
Bài viết đóng góp, xin gửi về email: tiepthigiadinhonlines@gmail.com

Tiếp Thị Gia Đình Online ©

Email: tiepthigiadinhonline@gmail.com
Ghi rõ nguồn Tiếp Thị Gia Đình Online khi phát hành lại những thông tin này!

Địa chỉ: Lầu 4 Tòa nhà VID1 - số 115 đường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
ĐT: 04.68014594 - Fax: 04.68014595